ROCHUS AUST/1. DEUTSCHES STROMORCHESTER
SWIMMING SUITCASE
digital bottle messenger

september/oktober/november 2017
Vloeibare publieke ruimte
1012 AB Amsterdam (NL)
9821 AB Leeuwarden (NL)
Ruhr/Promenadenweg · 45219 Essen-Kettwig (D)
Volksgartenweiher/Volksgartenstraße · 50677 Köln (D)


Rochus Aust (Köln/D) · muziek/trompet/klangkoffer
Han Halewijn (Arnhem/NL) · video/editing
Andrea Voets (Amsterdam/NL) · harp


RESONATING
Nadat de componist en klankkunstenaar Rochus Aust in
RESONATING SUITCASE, aan zijn naaste buren in Keulen (van verschillende nationaliteiten), met zijn klankkoffer persoonlijke mini-concerten gaf en als tegenprestatie aan hen om een klankgeschenk vroeg, werden delen van het ingezamelde materiaal in SUITCASING RESONANCE onderworpen aan een koloniaal-harmonische analyse en in een symfonische compositie voor zijn elektronisch orkest "het STROMORCHESTER" (met orgel, accordeon en Arabische zang) omgezet.

SUITCASING
In SUITCASED SOUVENIR wordt dit symfonische eindresultaat nu het uitgangspunt. De compositie (met zijn 'inwonende' buren - diversiteit ) wordt in digitale fragmenten opgedeeld en opnieuw in de klankkoffer ingebracht. Met deze koffer en meerdere analoge en digitale gereedschappen, plus instrumenten gaan de kunstenaars Marc De Vos (Tielrode/B) Han Halewijn (Arhem/NL) en Rochus Aust (Keulen/D) op rondreis door Noordrein-Westfalen, Nederland en België.
Gezamenlijk bezoeken zij tien officiële plaatsen op hun reisroute, om aldaar toevallige personen (buren in de ruimste betekenis van het woord) te vinden, die als 'medium' bereid zijn om, live, de ter plaatse gecreëerde Video Souvenirs met behulp van de kunstenaars aan een derde te versturen.

SOUVENIRING
Het souvenir bestaat uit een postale aankondiging in de vorm van een originele geaquarelleerde QR code (waarvan de machinale leesbaarheid vanzelfsprekend, moeilijkheden zal veroorzaken) samen met een individuele link waarmee de ontvanger alsnog zijn digitale Video Souvenir zal kunnen opvragen.
Alle Video Souvenirs en hun bijbehorende geaquarelleerde
QR codes, uit Keulen, Mönchengladbach, Aken, Arnhem, Venlo, Antwerpen, Nijmegen, Leuven en Welkenraedt zijn hier na afloop van het project (www.suitcased-souvenir.com) te
bekijken.

SWIMMING
Dit is het onderliggende principe van Zwemmende Koffer - Digitale Flessenpost. De artiesten varen door de grachten en waterwegen van Leeuwarden, Amsterdam (NL), Keulen en Essen (D) en gaan enkel van boord om kleine video-souvenirs te creëeren met passanten op naburige boten of aan de wal. Deze opnames worden stuk voor stuk op USB-sticks gezet en in flessen gedaan, afgesloten met oplichtende LED-kurken en vervolgens 'verzonden' als flessenpost naar onbekende ontvangers.