GIRLS
Hva kom først, kvinnen eller tragedien?
Aktuelle religiøse publikasjoner har klare svar på dette, men det eneste som er sikkert, er at en tragedie uten en kvinne bare er halvparten så fin, om den i det hele tatt er fin. For kvinner har alltid vært de mest takknemlige projeksjonsobjektene: den kyske kvinnen som søker beskyttelse, den djevelske heksen, den frie elskerinnen, den fyrige rødhårede, landsmoderen, den naive blondinen, den lidenskapelige spionen, den gode helgenen, den allmektige gudinnen.
Umulig å velge mellom bål, vennetjeneste, maktutfoldelse og svangerskap.
Har søken etter helt frie kvinner alltid vært en søken etter en illusjon? Og burde vi derfor oppgi den?

STATIONS
Hva er mer nøytralt enn jernbanestasjoner, mer demokratisk enn trikkeholdeplasser og mer lidenskapsløst enn bussholdeplasser!
Hva er sikrere enn avganger og mer planmessig enn ankomster?
Hva er tydeligere enn transitter og mer strukturert enn omstigninger!
Hva er mer målrettet enn å vente?

La oss ikke bli offer for projeksjonsevnen vår igjen! La oss endelig søke etter GIRLS & STATIONS! Og la oss finne dem! Ved avgang og ankomst.