ROCHUS AUST/1st GERMAN ELECTROPHONIC ORCHESTRA
GIRLS & STATIONS · SONGS OF TRANSIT

21.09.2016 · 18.00h
Birka · Björkö 1 · 178-92 Adelsö · Sverige

Rochus Aust · rum/orden/munstycke

PENDELORDSPRÅK
Min aflidne vän knut stjerna efterlämnade vid sin död en afhandling, lund och birka, hvilken var sa afslutad, att den kort efter hans franfälle kunde utgifvas i tryck, och denna afhandling visar kanske bättre än nagon annan hans sällsporda begafning, hans djärfva fantasi och hans slarpa intuition.
Henrick Schuck · Birka · 1910